ದಿನಾಂಕ 27/9/2023 ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11ಗಂಟೆಗೆ ವನಿತಾಸದನದ ಸರ್ವಸದಸ್ಯರ 78ನೇವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಾಮ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
1 ಶ್ರೀಮತಿ. ಎನ್ ಭಾರತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಿ.ರಾಧಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
3 ಶ್ರೀಮತಿ. ಯಶಸ್ವಿನಿಜಗದೀಶ್ ಗೌ|| ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನಿ
4 ಶ್ರೀಮತಿ. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಎನ್ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನಿ
5 ಶ್ರೀಮತಿ. ಇಂದಿರಾಬಲ್ಲಾಳ್ ಖಚಾಂಚಿ
6 ಶ್ರೀಮತಿ. ಭಾರತಿ ಅರಸ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾನೂನು ಇತರೆ ಸಲಹೆಗಾರರು
7 ಶ್ರೀಮತಿ. ಡಾ|| ಪದ್ಮಿನಿ ವಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ
8 ಶ್ರೀಮತಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ
9 ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಜಾತ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯೆ
10 ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಭಾನ ಇಫ್ತಿಕರ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯೆ
11 ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಂಗಿತ ಕುಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯೆ
12 ಶ್ರೀಮತಿ.ತೇನ್‍ಮೋಳಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯೆ
13 ಶ್ರೀಮತಿ. ಶೋಭಾ ನಾಗರಾಜ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯೆ
14 ಶ್ರೀಮತಿ.ಮಮತ ಶಶಿಧರ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯೆ
15 ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಂಜುಳ ಸಿಂಹ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *