August 16, 2023
77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ 2023
By admin | | 0 Comments |
ದಿನಾಂಕ 15/08/23ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-ಗಂಟೆಗೆ ವನಿತಾಸದನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.