ಸ್ಧಾಪಕರ ದಿನಾಚರಣೆ

ದಿನಾಂಕ 25/02/2023ರ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಕ್ಕೆ ವನಿತಾ ಸದನ ಸಂಸ್ಧಾಪಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ಧಾಪಕರ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಎನ್. ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ. ಶ್ಯಾಮಾಲ ಜಯರಾಂರವರು ಭೋಜನ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಭೋಜನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಧೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು, ಸಂಸ್ಧೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *