10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ವಿತರಣೆ

ದಿನಾಂಕ 22/09/2021 ರಂದು ವನಿತಾ ಸದನದ ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ ನಾಗೇಶರಾವ್‍ಟ್ರಸ್ಟ್‍ವತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‍ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ. ರವಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‍ರಾವ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

Distribution  of  E-Tablets

On 22nd  September  2021  Vanitha  Sadana/Trust  organized  E-Tablets   distribution event.  Nine  students from S.S.L.C.  were chosen  and were handed over the  E-Tablets.  These  E-Tablets had been issued to 9 students last year for use and return .  while issuing  E-Tablets  students were told  how to use them as a tool to improve the understanding of the subjects/topics.  Parents of the students who were issued E-Tablets were also present .  The Members of Trust/ Vanitha Sadana  school were present  at the event.  Mr. Nagendra , an Alumini of  Vanitha  Sadana has donated these.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *